juhaniharjunharja

Onko Suomi hukkumassa militarismiin?

Suomi hukkumassa militarismiin! Näin Suomi saattaa aiheuttaa itselleen korvamaatonta vahinkoa!

Tällaista sotapostia on nyt liikkeellä. Uuden eduskunnan on syytä laittaa stoppi tällaiselle hulluudelle, jota halutaan vielä kasvattaa kymmenien miljardien hyökkäykseen sopivilla lentosota- ym. muilla kalusteilla.

On siis hallistuneuvottelujen ja EU-vaalien lomaan ujutettu tällaista militaristista informaatiovaikuttamista ohjaamaan poliitikkojamme ja kansalaisiamme toimimaan "oikein". Suomi häärii nyt oudon isäntämaasopimuksen (kuin kauttakulkusopimus) myötä niillä pääämäärillä, joilla sotiakin sytytetään. On hyvä muistaa tapahtumat Hitlerin Natsi-Saksan kanssa: kauttakulkusopimus.


MILITARISMILLE STOPPI!

Tässä uusi lisäys saamaani informaatioon!

"Tuohon tapahtumaan kuuluu myös sellainen osio, ”joka ei millään lailla liity ko. harjoitukseen”, mutta sattumalta samanaikaisesti Savukosken ja Sodankylän rajoilla erikoisosasto (mahdollisesti myös jenkkejä, en ole asiaa saanut varmistettua) harjoittelee sissitoimintaa. Onhan se ankara provokaatio.
PV lipsautti tiedon vahingossa yhdessä karttaliitteessä ja se sattui silmiin. ""Lähettäjä:mika.varvikko@defmin.fi <mika.varvikko@defmin.fi>
Lähetetty: perjantai 3. toukokuuta 2019 13.50

Arvoisat vastaanottajat,

ohessa lähetetään ennakkotieto BOLD QUEST, NAX, MCMOPS ja PASSEX-harjoituksista.

BOLD QUEST

Yhdysvaltain asevoimien yleisesikunta (US Joint Staff) omistaa ja johtaa BOLD QUEST (BQ) -testaus ja todentamistapahtumien kokonaisuuden. Yleisperiaatteena on, että vuosittain järjestetään kaksi tapahtumaa. Näistä toinen on suurempi, mittakaavaltaan Suomessa toteutettavan BQ19.1 kaltainen ja toinen pienempi, yleensä luonteeltaan seuraavaa tapahtumaa valmisteleva. BQ19.1-tapahtuma toteutetaan pääosin Suomessa 8.4.-29.5.2019. Pääesikunta johtaa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa tapahtuman Suomessa toteutettavan osuuden, osoittaa käyttöön tarvittavat alueet sekä toteuttaa ja koordinoi isäntämaatuen antamisen.

BOLD QUEST-tapahtumien tavoitteena on teknisen yhteensopivuuden ja toimintatapamallien kehittäminen maalla, merellä ja ilmassa toimivien tiedustelu-, valvonta- ja tulenkäyttöjärjestelmien välillä. Siinä testataan, todennetaan ja harjoitellaan yhteensopivuutta monikansallisessa operaatioympäristössä eri sensori-, johtamis- ja asejärjestelmillä. Tapahtuma ei ole joukkojen sotaharjoitus, vaan erityisesti tieto- ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuuden testaus- ja kehittämistapahtuma. Osa tulenkäytön todentamiseen liittyvistä ammunnoista on kovapanosammuntoja, osa simuloituja.

BQ19.1-tapahtumaan osallistuu joukkoja ja esikuntaupseereita Suomen lisäksi 13 maasta (Ruotsi, Saksa, Ranska, Norja, Kanada, Belgia, Iso-Britannia, Alankomaat, Tanska, Latvia, Liettua, Australia ja Yhdysvallat). Joukkojen kokonaisvahvuus Suomessa on noin 2200 sotilasta, joista ulkomaalaisia sotilaita on noin 1500. Lisäksi tapahtumaan osallistuu tarkkailijoita sekä vierailijoita edellä mainittujen maiden lisäksi noin 10 maasta (Viro, Tšekki, Unkari, Italia, Puola, Uusi-Seelanti, Luxemburg, Israel, Jordania). Suomesta tapahtumaan osallistuu henkilöstöä Pääesikunnan osastoilta, Maa-, Meri- ja Ilmavoimista, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Puolustusvoimien tiedustelulaitoksesta yhteensä noin 700 sotilasta, joista puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa on noin 400 ja varusmiehiä noin 300.

BQ19.1 -tapahtuman toimeenpano toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 8.-17.4. esivalmistelu, 18.-22.4. pääsiäistauko, 23.4.-5.5. rakentaminen ja valmistelu, 6.-12.5. muodolliset testaukset, 13.-24.5. sovelletut testaukset ja 25.-29.5. tapahtuman purkaminen. Tapahtuma toteutetaan pääosin Sodankylässä varuskunta- ja harjoitusalueilla. Testausammunnat toteutetaan Rovajärven ampuma-alueella 15.–17.5. ja 19.–23.5. Lisäksi tapahtumassa käytetään Rissalan, Riihimäen ja Pansion varuskunta- ja harjoitusalueita. Tapahtuman lentotoiminta toteutetaan Rissalan ja Rovaniemen lentokentiltä Rovajärven alueelle sekä Rissalan lähialueelle. Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) lentotoiminta toteutetaan Sodankylän lentokentältä. Rovaniemen lentokentälle perustetaan logistinen keskus maahantuloa ja maastalähtöä varten. Tapahtumaan osallistuu myös Suomen rajojen ulkopuolelta useita johtamispaikkoja ja järjestelmiä sekä simulaattoreita virtuaalisesti operaatioverkon välityksellä.

BQ19.1 -tapahtumaan osallistuu yhteensä noin 30 lentokonetta ja noin 20 miehittämätöntä ilma-alusta. Lukumäärään sisältyy monitoimihävittäjiä, rynnäkkökoneita, tiedustelu-, valvonta- ja johtokoneita, ilmatankkauslentokoneita sekä erityyppisiä lennokkeja. Maassa tapahtuvaan toimintaan ja testausammuntoihin osallistuu Rovajärvellä noin 30 tykistöasetta.  Osa ammunnoista toteutetaan ilmasta maahan -suoritteina ja osa maavoimien kovapanosammuntoina. Ilmasta tapahtuvista suoritteista merkittävimpiä ovat JDAM-täsmäpommien testausammunnat. Lisäksi maassa tapahtuvaan toimintaan osallistuu tiedustelun-, tulenkäytön- tai johtamisen yksiköitä tai suorituskykyjä. Sodankylän harjoitusalueella toimii taistelu- ja johtamispaikka-ajoneuvoja.

Suomesta tapahtumaan osallistuu osia raskaasta raketinheitinpatterista (4 raketinheitintä), osia raskaasta patteristosta (9 kenttätykkiä), osia kranaatinheitinkomppaniasta (9 kranaatinheitintä), osia kahdesta meritorjuntaohjusjärjestelmästä, osia kahdesta ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä eri joukkojen johtamisvälineitä sisältäviä taistelu- ja johtamispaikka-ajoneuvoja (27 ajoneuvoa). Ilmatoimintaan Suomesta osallistuu kaksi ilmavoimien F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjää, yksi Pilatus PC-12NG –yhteyskone ja viisi NH90-kuljetushelikopteria sekä viisi Orbiter-lennokkia.

BQ19.1 -tapahtuma ajoittuu osin samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toteuttavan ARCTIC CHALLENGE EXERCISE (ACE) –harjoituksen sekä pohjoismaisen tykistöharjoituksen (NAX) kanssa. ACE-harjoitus käynnistyy 22.5. ja siitä toimitetaan erillinen ennakkoinformaatio lähempänä ajankohtana. Kansallisia samanaikaisesti järjestettäviä harjoituksia ovat Sodankylässä toteutettava RIEKKO-harjoitus ja Rovajärvellä toteutettava KIRVES-harjoitus. RIEKKO-harjoitus on Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus, johon osallistuu noin 800 sotilasta. KIRVES-harjoitus maavoimien joukkojen taistelu- ja ampumaharjoitus, johon osallistuu noin 3500 sotilasta. Lisäksi Rovaniemen lentokentän alueella toteutetaan kaksi pienempää kertausharjoitusta suojaukseen ja logistiikkaan liittynen. Osin samanaikaisesti järjestettävien harjoitusten yhteensovittamisen painopiste on logistiikassa, varo- ja pelastustoiminnan järjestelyissä sekä maa-alueiden ja ilmatilan käytön koordinoinnissa.

BQ19.1 -tapahtumasta on annettu ennakkoilmoitus ETYJ:lle osana Suomen vuoden 2019 merkittävimpiä sotilaallisten harjoitusten ja tapahtumien ilmoitusmenettelyä. Seuraavien kahden viikon aikana toteutunee alustavien ennakkotietojen mukaan kaikkiaan kolme ETYJ-tarkastusta: 7.-10.5. Italia (kohteena ARROW-harjoitus), 13.-16.5. Venäjä (kohteena todennäköisesti ARROW-harjoitus tai BQ19.1-tapahtuma) ja 14.-17.5. Sveitsi (kohteena todennäköisesti ARROW-harjoitus).

BOLD QUEST-tapahtumia on järjestetty vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Suomi on osallistunut niihin vuodesta 2010 alkaen. BQ19.1 on puolustusvoimien merkittävin yksittäinen kansainvälinen harjoitussuunnitelman mukainen tapahtuma vuonna 2019. Tapahtuma tukee puolustusvoimien vaikuttamisen, johtamisen ja tiedustelun sekä yhteistoimintakyvyn ja sotilaallisen avun vastaanottokyvyn kehittämistä.

Puolustusvoimat on tiedottanut tapahtumasta normaalin käytännön mukaisesti ennakkoon puolustusvoimien www-sivuilla. Ensimmäinen tiedote julkaistiin jo joulukuussa ja toinen huhtikuun alkupuolella. Kuluvan viikon alussa julkaistiin runsaasti tapahtumaan liittyvää materiaalia puolustusvoimien www-sivuilla. Tapahtumasta viestitään aktiivisesti koko toukokuun ajan puolustusvoimien verkkosivulla (puolustusvoimat.fi/boldquest) sekä sosiaalisessa mediassa (#boldquest). Viestinnän teemoina ovat kansainvälisen puolustusyhteistyön ja kansainvälisen yhteensopivuuden merkitys kotimaan puolustuksen kehittämisessä, puolustusvoimien yhteinen tulenkäyttö ja isäntämaatuen käytännön toimeenpano. Lisäksi toukokuussa toteutetaan kolme mediapäivää: 9.5. Riihimäellä, 14.5. Rissalassa ja 20.5. Rovajärvellä. BOLD QUEST-tapahtuman korkean tason vierailutapahtuma järjestetään 21-23.5., jolloin Suomeen saapuu tapahtumaan osallistuvien maiden asevoimien ja puolustushallintojen johtoa.

NORDIC ARTILLERY EXERCISE (NAX)

NAX on Suomen järjestämä pohjoismainen tykistöharjoitus, joka järjestetään Rovajärvellä 25.-28.5.2019. Harjoitukseen osallistuu suomalaisten joukkojen lisäksi ruotsalaisia harjoitusjoukkoja. NAX on tykistöjoukkojen ampumaharjoitus, jonka tavoitteena on harjoitella ja kehittää osallistujavaltioiden yhteistoimintaa ja yhteisen tulenkäytön osaamista pohjoismaisessa toimintaympäristössä.  NAX-harjoitus liittyy Kainuun prikaatin johtamaan kansalliseen KIRVES-harjoitukseen.

Harjoitus järjestetään vuorollaan Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken ja se on osa Pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Pääosa ruotsalaisesta harjoitusjoukosta osallistuu BOLD QUEST-tapahtumaan 23.5.2019 asti, jonka jälkeen jatkavat suoraan osallistumistaan NAX-harjoitukseen.  Ruotsista harjoitukseen osallistuu tulipatteri (2 ARCHER−ajoneuvotykkiä, tulenjohtue ja sensoriyksikkö (1 vastatykistötutka). Ruotsalaisen harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on noin 35 henkilöä. Suomalaiset harjoitusjoukot ovat osa KIRVES-harjoituksen joukkoja. Puolustusvoimat tiedottaa harjoituksesta normaalin käytännön mukaisesti ennakkoon puolustusvoimien www-sivuilla.

MINE COUNTERMEASURES OPERATIONS (MCMOPS)

MCMOPS on Ruotsin merivoimien järjestämä miinantorjuntaharjoitus, joka toteutetaan Itämerellä Ruotsin länsirannikon edustalla 6.-19.5.2019.  Harjoitukseen osallistuu henkilöstöä ja aluksia Suomen ja Ruotsin merivoimista. Harjoituksessa toimeenpannaan miinantorjunta-, laivatykistö- ja merenkulkuharjoituksia. Harjoituksen kansainvälisenä tavoitteena on harjoituttaa Suomen ja Ruotsin merivoimien miinantorjunnan yhteistyötä. Harjoituksen kansallisena tavoitteena on kehittää kansallisen miinantorjunnan johtamista, harjaannuttaa joukkoa toimimaan osana kahdenvälistä miinantorjuntaesikuntaa ja kehittää kansallista miinantorjunnan suorituskyvyn mittaus- ja todentamistoimintaa.

Suomesta harjoitukseen osallistuu kaksi Katanpää-luokan miinantorjunta-alusta sekä esikuntaupseereita. Suomi on osallistunut harjoitukseen vuodesta 2018 alkaen. Puolustusvoimat on tiedottanut harjoituksesta normaalin käytännön mukaisesti ennakkoon puolustusvoimien www-sivuilla.

PASSING EXERCISE (PASSEX)

PASSEX -harjoitukset ovat merivoimien ja Suomessa vierailevia alusten tai laivasto-osastojen kanssa tehtävää pienimuotoista harjoitustoimintaan. Suomen merivoimat toteuttaa Naton pysyvän laivasto-osaston (STANDING NATO MARITIME GROUP 1,  SNMG1)kanssa PASSEX-harjoituksen Suomenlahden-Saaristomeren alueella 13.5.2019. Harjoitus toteutetaan Naton laivasto-osaston 10.-12.5.2019 Helsinkiin suoritettavan satamavierailun jälkeen. Harjoituksen kansallisena tavoitteena on  kehittää toimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä Naton laivasto-osaston kanssa.

Suomesta harjoitukseen osallistuu 2-4 merivoimien alusta. Lisäksi ilmavoimat lentää tukilentoja harjoitustapahtumaan liittyen. Naton laivasto-osastosta harjoitukseen osallistuu alukset Yhdysvalloista, Puolasta, Turkista, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Osaston johtoaluksena toimii yhdysvaltalainen Arleigh Burke -luokan hävittäjä USS Gravely. Puolustusvoimat tiedottaa harjoituksesta normaalin käytännön mukaisesti ennakkoon puolustusvoimien www-sivuilla.

Harjoituksista pyydetään informoimaan tarvittavia tahoja.

Ystävällisin terveisin,
Mika Varvikko
Erityisasiantuntija
Puolustuspoliittinen osasto
Puolustusministeriö
mika.varvikko@defmin.fi
0295 140 316"

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Ja kaikki tämä on tapahtumassa liki salaa ja hiiren hiljaa - kovin vähän on media asiasta uutisoinut, kovin vähän!

Käyttäjän SeppoPajunen kuva
Seppo Pajunen

Vihervasemmiston voitettua vaalit ja mm. kansan siirrettyä sota-Jussin siviiliin tulee aseistamiseen ja varustautumiseen ainakin pientä jarrua ja stoppia neljäksi vuodeksi!
...Terveisiä vaan sinne "Utsjoki-Kevoon" täältä makeasta, vihreästä, viihtyisästä, entisestä ja nykyisestäkin valimokaupungista!

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Kiitos kommentistasi Seppo Pajunen. Terveiset sinulle täältä niukkalumiselta Utsjoki-Kevo-akselilta. Toivottavasti näin käy!

Käyttäjän SeppoPajunen kuva
Seppo Pajunen

Muuhun ei kansaa koota kuin sotaan ja äänestämään.

- Erno Paasilinna (1935-2000)

Onko Petsamon ja pohjoisenkin miehen tuotanto tuttua Utsjoella...?
- Minulla oli kunnia tavata EP parikin kertaa ja molemmilla kerroilla jäi tunne että olin kohdannut viisaan ja tinkimättömän ajattelijan ja sanankäytön taiturin.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Militarismihan yleensä nostaa päätään, kun jokin muu valtiomahti onnahtaa. Nyt media on joutunut -uhm- jonkin tahon käsikassaraksi, ja niinpä Suomessa on sijaa sotahulluudelle. Muutta elämme monimutkaisia aikoja. Sodankaan ei tarvitse olla oma. Suomeen tullaan ratkomaan muiden maiden sisäisiä ongelmia, jotka on heijastettu tälle tontille. Meille on varattu mahdollisuus osallistua johonkin suureen spektaakkeliin! Ja paljon halukkaita avustajia löytyy filmauksiin.

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Kiitos kommentistasi Paavo Nevalainen. Niinpä...

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

"Suomi älköön pitäkö tai hankkiko lentokoneita, jotka ovat suunnitellut ensisijaisesti pommikoneiksi sisäpuolisin pomminkuljetuslaittein"

Hornetien ilmasta maahan -aseistus ei siis millään tavoin loukkaa Pariisin rauhansopimuksen määräyksiä.

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Kiitos kommentistasi Kari Haapakangas. Hyvä kysymys!

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Suomi siis ei saa harjoitella turvaamaan aluettaan kumppaneidensa kanssa, mutta Venäjä saa harjoitella NATO:n läheisyydessä?

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Kiitos kommentistasi Jori Kajanto. Mikäpä siinä harjoittelussa, jos kyse olisi juurikin oman maan puolustamisesta. Nyt vain näyttää kovasti siltä, että Suomen kovin sotaintoinen kenraalikunta harjoituttaa maamme sotilaita USA:n kumppaniksi "puolustamaan" tuon suurvallan sotilaallisia intressejä maamme rajojen sisällä - hiukan malliin olemalla tarvittaessa astinlautana "koalition" hyökkäysiskuun - mutta mihin? Ai niin, sehän kyllä tiedetään.

Venäjä näyttää harjoittelan enämpikin omin voimin ja omien rajojensa sisällä. Muutta tosiaankin, mitä tekee esim. USA? Nämä mm. Bold Quest-harjoitkset ovat nimen omaan USA-johtoiset, vaikka niitä saatetaankin markkinoida Suomi-johtoisina.

Voi näitä meidän sotaherrojamme: eikö historia kerro heille mitään? Kuka se sanoikaan, jotta "varjele Suomen herroja lyömästä toistamiseen päätämme Karjalan mäntyyn"?

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Siinä kyse nimenomaan vain oman maan puolustamisesta. Mitään omia intresseja ai USA:lla ole Suomen rajojen sisällä, sen sijaan Suomi saa arvokasta kalusteapua ja ennen kaikkea harjoittelu kumppaneidensa kanssa toimii pelotteena ainoan sotilallisen uhkamme Venäjän suuntaan.

Ja Venäjä ei tosiaankaan harjoittele vain omien rajojensa sisällä:

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005882258.html

Kyllä sinne Karjalamme mäntyihin ensimmäisenä iski päänsä nimenomaan itänaapurimme, kun tuli rosvoamaan meiltä laillisia alueitamme 1939. Miksi et tätä noteerannut?

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Olemmeko harjoittelemassa hyökkäystä vai puolustusta?

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Kiitos kommetistasi Matti Villikari. Siinäpä kysmys malliin "ollako vaiko ei olla".

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Pidätkö siis hyökkäysharjoituksia mahdollisina?

Käyttäjän tomivaalisto kuva
Tomi Vaalisto

Tuo "isäntämaasopimus" on oikeasti yhteisymmärryspöytäkirja, joka on valtioiden välinen tai valtioiden ja kansainvälisen järjestön välinen järjestely, "yhteisymmärrys", jolla ei yleensä haluta saada aikaan oikeudellisesti sitovia velvoitteita ja jota usein käytetään teknisluonteisten järjestelyjen tai toimintatapojen määrittämiseksi. Memorandum of understanding -termiä voidaan joskus käyttää myös merkityksessä ’tulkintaohje/selitys’ ja toisinaan myös valtiosopimuksen nimenä.

Suomi on allekirjoittanut monia muitakin yhteisymmärryspöytäkirjoja. Hyvinkin merkityksellinen on Suomen tasavallan ympäristöministeriön, Norjan kuningaskunnan ympäristöministeriön ja Venäjän federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriön välisestä yhteistyöstä Fennoskandian alueen vihreän vyöhykkeen kehittämiseksi.
Monia muitakin on.

40-luvun kauttakulkusopimuksia oli itse asiassa kaksi:

- Suomen ja Neuvostoliiton kauttakulkusopimus, joka salli rautatiekuljetukset Neuvostoliitosta Hangon vuokra-alueelle. Se allekirjoitettiin 6.9.1940. Suomalaiset eivät saaneet tarkastaa Neuvostoliiton rautatiekuljetuksia ja siksi yksi suomalainen jääkäriprikaati oli koko ajan valmiudessa torjumaan mahdollista kuljetuksista syntyvää uhkaa. Uhkakuva oli, että Puna-armeija voisi yrittää hyödyntää kuljetuksia mahdollisessa Suomen miehitysyrityksessä.

- Suomen ja Saksan kauttakulkusopimus allekirjoitettiin 12 - 22.9.1940.
Se mahdollisti saksalaisjoukkojen kuljettamaisen Suomen läpi Norjaan. Myös Ruotsilla oli kauttakulkusopimus Saksan kanssa.

Toimituksen poiminnat